Oase Kyai Ahsin (1)

Hendaknya setiap orang tua mengarahkan anak anaknya untuk mengaji kepada seorang guru dari awal Qur’an hingga tamat. Setelah itu biarkanlah anak anak itu mengakrabi Al Qur’an dari sisi manapun sesuai dengan kemudahan yang Allah anugerahkan kepadanya. Orang tua akan memetik hasil usahanya itu baik di dunia hingga di akhirat nanti. Continue Reading

RKL Kyai Ahsin (9)

Kenikmatan seseorang dalam membaca Al Qur’an sangat terkait dengan suasana batinnya. Jika ikhlas, rindu akan Allah dan rahmatNya, dia akan merasakan kenikmatan itu. Dia tak bosan dan ingin selalu kembali memandangi mushaf dan membacanya. (ASM)

RKL Kyai Ahsin (8)

Prototype manusia terhadap Al Qur’an: Ada orang yang mudah membaca Al Qur’an dan mudah pula menghafalkannya. Bersyukurlah. Ada orang yang mudah membaca Al Qur’an tapi susah menghafalkannya. Bersabarlah dengan terus berusaha. Ada orang yang susah membaca Al Qur’an dan susah pula menghafalkannya. Bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah. Selama ada rasa Continue Reading

RKL Kyai Ahsin (7)

Setiap pembeli akan menawar barang yang akan dibelinya dengan harga semurah mungkin kecuali Allah. Dia akan membeli setiap amal saleh seperti pengabdian terhadap Al Qur’an. Allah akan membelinya dengan harga yang mahal, sangat mahal dan bisa fantastis, puncaknya adalah sorga dan perjumpaan dengan-Nya. (ASM)